Машини за залепване на пликове

Машини за залепване

Машини за залепване на пликове

Описание на продукта:

Машини за залепване на пликове чрез загряване

Характеристики:

Различни видове машини, крачни, ръчни с различна топлинност и размер

Размери:

от 150 мм до 800 мм

Машини за пликове