Политики

  • ОТГОВОРНОСТ към клиентите и партньоритe 
  • Ние от „Виахим“ постъпваме отговорно към всеки аспект на нашия бизнес – от добрите и дългосрочни взаимоотношения с клиентите ни до оптимизацията на производствените процеси.

  • ЕФЕКТИВНОСТ при употреба на ресурсите
  • Нашето производство се подчинява на принципите за ефективно оползотворяване на ресурсите, тъй като всички отработени продукти се рециклират, затваряйки производствения кръг и спомагайки опазването на околната среда.

  • НАВРЕМЕННОСТ при реализиране на поръчките
  • Времето е един от най-основните ресурси както за нас, така и за клиентите ни, и за това ние се стремим да сме „точно на време“ във всяко едно отношение.