Производство

  • Гъвкавост. Стабилност. Лекота.
  • За повечето ни клиенти, това са характеристиките на пластмасата като продукт за опаковане, но ние бихме допълнили, че това са и принципите на нашето производство. Използвайки водещи в отрасъла машини, оборудване и технологии, ние произвеждаме съвременните и висококачествени, гъвкави решения за опаковане. „Виахим“ работи с едни от най-висококапацитетните машини в България. Така ние можем да осигурим различни опаковъчни партиди и да отговорим на очакванията и на най-взискателните ни клиенти.

  • Качествен контрол
  • Наше убеждение е, че всеки един служител на“Виахим“ е отговорен за консистентното и стабилното удовлетворяване на нуждите на нашите клиенти. Затова качественият контрол е основна съставна част на всяка стъпка в производството.

  • Еко отговорност
  • Леките ни опаковки спомагат за по-лесното и ефективно транспортиране на продукцията. По този начин ние упражняваме нашата ЕКО отговорност, като редуцираме енергийния разход на транспортните си дейности и намаляваме количеството на генерираните отпадъци.