Термосвиваемо фолио

Термосвиваемо фолио LDPE

LDPE

Описание на продукта:

Термосвиваемо висококачествено трислойно фолио за автоматични машини.

Характеристики:

Работи при по-ниски температури на машината

Материал:

LDPE

Размери:

от 50 мм до 1600 мм

Дебелина:

от 15 до 250 мк

Мерни единици:

килограм

Термо фолио