Тръжна документация на Бенефициент

Posted

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0621-C01 с предмет „Закупуване на екструдер за трислойни фолиа – 1 брой Проект №BG16RFOP002-2.001-0621-C01 “Подобряване на производствения капацитет във „ВИАХИМ“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана […]

Имаме удоволствието да Ви информираме,

Posted

че през месец Декември 2015 г. “ВИАХИМ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект „Подобряване на производствения капацитет във „ВИАХИМ“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана […]