Logo_OPIC

Тръжна документация на Бенефициент

Posted

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0621-C01 с предмет „Закупуване на екструдер за трислойни фолиа – 1 брой Проект №BG16RFOP002-2.001-0621-C01 “Подобряване на производствения капацитет във „ВИАХИМ“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана […]

Logo_OPIC

Имаме удоволствието да Ви информираме,

Posted

че през месец Декември 2015 г. “ВИАХИМ” ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект „Подобряване на производствения капацитет във „ВИАХИМ“ ЕООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана […]